Trender Almedalen 2018

Trend #1 Hållbar mat

Aldrig tidigare har jag sett Almedalen har så enormt fokus på klimatsmart mat. Initiativet kommer från Sveriges största påverkansaktörer som valt att gå ihop för att driva frågan och det har även tillkommit ett pris i ämnet.  Branschspecifika debatter som synts mest har varit mer hållbar mat inom skola/offentlig sektor samt hur vi ska minska plastanvändningen i förpackningen av livsmedel.
Mer information: klimatmartmat.se

Trend #2 Plast på rätt plats

Jag skulle vilja påstå att 2018 är plastens år. Den första delen som diskuteras är plastens livscykel och plasten som en fossil råvara. Inom denna del debatteras det om plast på rätt plats, som t.ex. inom förpackningsindustrin är det inte självklart än vad som kan ersätta plasten med samma klimatnytta. Den andra delen kallar jag för nedskräpningens återkomst. Här debatteras det flitigt om engångsartiklar, plast i alla dess former, plast i havet och självklart - Trash-Tiki kampanjen.
Mer information: Plast på rätt plats samt Trash-tiki.com 

Trend #3 Agenda 2030

Det här är världens största affärsbeställning. Det är inte 17 nya utmaningar eller 17 nya miljömål att uppfylla. Vi har fått 17 nya affärsområden. Agenda 2030 är ett gemensamt språk över alla branscher som berör alla roller.  Jag har hört moderatorer ta upp det, ungdomar har spelat brädspel om det, professorer har forskat om det och näringslivet har innovationerna. De små Agenda2030-nålen pryder varje kavajkrage. Jag upplever att det börjar bli på riktigt och det har tänts nytt hopp inom hållbarhet.
Mer information: Regeringskansliet 

Trend #4 Digitalisering

För fem år sedan fanns inte digitalisering som sökord i Almedalsprogrammet. 2018 finns det över 600 programpunkter med fokus på hur digitalisering påverkar allt från vård och skola till innovationstakt och politik. Min sammanfattning är att det måste tillkomma mer kreativa format för ledningsmöten, nya mått för att mäta innovation och att aktörer kommer behöva fundera över hur de ska utveckla sin digitala profil - lika mycket som sin hållbara profil.
Mer information: Repris seminarium om hållbarhet och digitalisering

Trend #5 Synergier Fastighet-, Bygg- och riv

Det här är sektorn som är tredje största avfallsproducent i Sverige. Lösningarna ligger i att fastighetsbranschen, byggbranschen och rivningsbranschen ses som en enhet och samverkar tydligare med varandra. Samtalen domineras av att etablera EU-direktiv för att få fart på aktörerna, kretsloppstänk för att minska nyproduktion och materialåtervinning för att minska deponering. Sist men inte minst samtalades det om framtidens byggmaterial t.ex. höghus i trä. Att poängtera här är att COOP valt att gå ifrån det traditionella plasttältet i Almedalen och smällde upp ett fantastiskt trä-tält som mötesplats (se bild nedan).
Mer information: Håll utskick på bloggen Circular Economy där jag kommer ha en inläggsserie om synergier eller Trästad för hållbara byggmaterial.

Foto: Pressmeddelande från Coop Sverige. 
 
Ni når mig som vanligt via sociala medier eller amandaborneke.bmk@gmail.com.

Vad var det bästa på din Almedalsvecka? Kommentera nedan!